Dịch Covid 19 đang ảnh hưởng đến nền Kinh tế toàn Thế Giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên,chúng tôi thấu hiểu rằng đây là thời điểm để Hệ thống 7S tri ân khách hàng qua đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ lưu trú tại Hệ Thống và Quý Đối tác Lữ Hành trong suốt 1 năm hoạt động vừa qua.