Chung tay phục hồi ngành du lịch

Ngành dịch vụ du lịch và khách sạn có thể là ngành đầu tiên phục hồi mạnh mẽ và nhanh chóng

Theo Savills Việt Nam, mặc dù tác động của đại dịch Covid-19 được dự báo có thể kéo dài đến cuối năm 2020, ngành dịch vụ du lịch và khách sạn có thể là ngành đầu tiên phục hồi mạnh mẽ và nhanh chóng.

Với lợi thế số lượng du khách đa số là khách trong nước (82,5% tổng lượng du khách năm 2019) và các thị trường nước ngoài lớn như Trung Quốc và Hàn Quốc, các nhóm khách này được dự đoán sẽ nhanh chóng du lịch trở lại sau khi đại dịch được kiểm soát.

Còn theo Sở Du lịch TP.HCM, ở thời điểm hiện tại, Nhà nước cần nghiên cứu các kịch bản kịp thời để chuẩn bị khôi phục du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và có những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch, hỗ trợ cho công tác quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực du lịch…

Đồng thời chuẩn bị cho chiến lược quảng bá và xúc tiến du lịch thành phố với kế hoạch truyền thông và xúc tiến sâu – rộng, với các phương thức mới đến các thị trường trọng điểm quốc tế và trong nước, đặc biệt ứng dụng các hình thức truyền thông trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền quảng bá du lịch. Đặc biệt, cần đầu tư nghiên các thị trường ít chịu ảnh hưởng của Covid-19 và tiềm năng, cho thị trường du lịch thành phố, để đặt trọng tâm các hoạt động quảng bá và xúc tiến.

Ngay khi dịch bệnh kết thúc, Nhà nước cần thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị chính sách thúc đẩy du lịch phát triển như đề nghị giãn thuế, giãn thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế, cho phép chậm nộp các loại thuế…Chúng tôi cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch“, Sở Y tế TP. HCM nêu vấn đề.

Ngoài ra, TP. HCM nên triển khai hiệu quả chương trình liên kết sản phẩm vùng với 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành Đông Nam Bộ; như xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch liên kết thực sự hấp dẫn, độc đáo, khác biệt của mỗi địa phương và của cả vùng. Thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, tạo cơ hội hợp tác, liên kết phát triển của các doanh nghiệp địa phương.

Về mặt vĩ mô, TP. HCM cần hoàn thành – công bố Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 và chuẩn bị lộ trình các bước triển khai, trong đó có những kế hoạch trọng tâm trong năm 2021, nhằm phục hồi ngành du lịch của thành phố sau dịch.
Trích- https://cafebiz.vn/90-doanh-nghiep-sme-lu-hanh-tai-tp-hcm-da-tam-dung-hoat-dong-nhung-du-lich-khach-san-se-la-nganh-dau-tien-hoi-phuc-manh-me-sau-dai-dich-covid-19-2020041614100644.chn